Klachtenprocedure

LemionĀ® streeft bij al haar activiteiten naar een optimale dienstverlening. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn en een klacht willen indienen dan verzoeken wij u dit schriftelijk te doen. Maakt u aub gebruik van ons contactformulier. Na inzending ontvangt u binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst.

Uw klacht wordt intern in behandeling genomen waarna u uiterlijk binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Mochten partijen vervolgens niet tot een oplossing komen dan zal het geschil in overleg worden voorgelegd aan een derde, onafhankelijke partij. Het oordeel van deze partij is bindend.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een klacht eerst voor te leggen via 020 2614180 of info@lemion.nl. Dit blijkt in voorkomende gevallen spoedig tot een voor partijen aanvaardbare oplossing te leiden.

 

 

Back to Top