Inhoud

Voortdurend worden nieuwe psychotherapeutische modellen ontwikkeld en steeds beloven ze betere behandelresultaten te zullen opleveren. Maar ondanks al die vernieuwingen blijkt de effectiviteit van psychotherapie niet te zijn toegenomen.
Toch lijken therapeuten, cliënten en beleidsmakers vast te houden aan de veronderstelling dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt; dat er belangrijke verschillen zijn in effectiviteit tussen behandelmodellen en dat psychotherapeuten in toenemende mate bij machte zijn psychische problemen te verhelpen.

Het wordt tijd om te erkennen dat er sprake is van een ‘mythe van vooruitgang’. Een mythe die niet alleen verhult dat behandelaars feitelijk onmachtig staan tegenover veel psychisch lijden, maar die ook negatieve gevolgen heeft voor vrijwel alle betrokkenen in de ggz.
Want therapeuten staan voortdurend onder druk om het onmogelijke te presteren, cliënten worden teleurgesteld en verzekeraars en politici voelen zich genoodzaakt de eisen die ze stellen aan therapeutische procedures steeds verder op te schroeven om de beloofde resultaten alsnog af te dwingen. We zien zo een overgeprotocolleerde ggz ontstaan waarin therapeuten zich gedwongen zien steeds bureaucratischer en defensiever te werk te gaan en waarin de waarde en de schoonheid van het vak ondersneeuwen.
Terwijl de cruciale vraag onbeantwoord blijft: in welke mate kan een therapeut psychisch lijden eigenlijk beïnvloeden?

Het symposium vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek Het misverstand psychotherapie van Flip Jan van Oenen (Boom uitgevers Amsterdam).

Programma

Tijdens het middagprogramma zullen vier zeer betrokken sprekers presentaties verzorgen over o.a. de vraag of suïcide voorkomen kan worden, of psychotherapie misschien meer een kunstvorm dan een wetenschap is en wat de rol van de psychotherapeut in de ‘maakbare’ samenleving kan zijn.

Dit middagprogramma vormt de basis voor een interactieve zoektocht naar oplossingen in de avonduren.
De sprekers gaan dan onder voorzitterschap van Pieter Hilhorst, in samenspraak met de zaal, op zoek naar antwoorden op de fundamentele vragen waar de psychotherapie zich voor gesteld ziet. Alles onder het motto: willen we de kracht en geloofwaardigheid van psychotherapie overeind houden, dan zullen we allereerst haar beperkingen onder ogen moeten zien.
In het avondprogramma zal ook de schrijver Arnon Grunberg zijn visie geven, onder andere op de vraag of psychotherapie als kunst of als wetenschap gezien zou moeten worden. Grunberg is auteur van vele publicaties, met name ook over psychotherapeutische thema’s.

Het is een belangrijk symposium waar wij u graag op donderdag 28 november a.s. in de Rode Hoed in Amsterdam begroeten.

Naast deelname aan de hele bijeenkomst is het is ook mogelijk om alleen bij het avondprogramma aanwezig te zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 november 2019 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

INSCHRIJVEN

Back to Top