Privacyverklaring

Lemion® staat in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25 mei 2018.

Data wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij het gaat om informatie m.b.t. een specifiek educatieproject.

Het betreft hier de persoonsgegevens van de individuele deelnemers (achternaam, initialen, beroep, instelling, adres). Deze data worden gedeeld met de voorzitter, de sprekers, de overige deelnemers en mogelijke leveranciers, uitsluitend m.b.t. het betreffende educatieproject.

Genoemde instanties/personen worden steeds gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid met het oog op de AVG.

Men heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of wissen van de datagegevens.  Men kan

  • bezwaar maken tegen individuele gegevensverwerking
  • rectificatie en aanvulling eisen
  • beperking van de verwerking eisen
  • dataportabiliteit verlangen
  • vergetelheid eisen

Daarnaast heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen is Lemion bereikbaar via 020 261 41 80 of projectteam@lemion.nl.

Back to Top