Inhoud

Bij patiënten met een ernstige psychische aandoening is somatische comorbiditeit eerder regel dan uitzondering. Hoewel het belang van detectie en preventie van somatische problematiek de laatste jaren hoog op de agenda van de GGz staat, blijkt het overgrote deel van de behandelaars het heel moeilijk te vinden om daar invulling aan te geven. Waarom? GGz-professionals zijn niet- of niet meer – toegerust met voldoende kennis en vaardigheden. Zo is in de psychiatrie de structurele aandacht voor somatiek al vele jaren vrijwel uit de opleiding verdwenen en dat terwijl van elke 3 patiënten met een ernstige psychische stoornis, er 2 ook lichamelijke aandoeningen hebben. En ja, de 15-20 jaar kortere levensverwachting van deze patiënten wordt voor het grootste deel verklaard door chronische lichamelijke aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en maligniteiten.

Gelukkig bestaat er consensus dat in vrijwel elke setting van de GGz – dus zeker niet alleen bij een klinische opname – op zijn minst het afnemen van een adequate somatische anamnese geïndiceerd is. Maar dat moet je als psychiater en eigenlijk ook als psycholoog, psychotherapeut of SPV, wel kunnen…

Dit alles vraagt om gerichte bij- en nascholing.
Daarom presenteren tijdens dit 1e symposium Canon van de Somatiek, onder voorzitterschap van Wiepke Cahn, zes gerenommeerde somatisch specialisten de voor de klinische GGz relevante stand van zaken bij endocrinologie, hart- en vaatziekten, dermatologie, medische oncologie, gynaecologie en KNO.

Het is een belangrijk symposium voor GGz-professionals werkzaam in de klinische praktijk.

Wij hopen u op donderdag 10 oktober a.s. in De Nieuwe Liefde te Amsterdam te begroeten.

Het Curriculum Psyche en Soma een gezamenlijk initiatief van prof. dr. Wiepke Cahn, psychiater, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen, UMC Utrecht en Altrecht, en Lemion. Het doel is om GGz-professionals klinische bij- en nascholing aan te bieden over essentiële ontwikkelingen binnen de somatiek. Dit gebeurt via regelmatig te organiseren geaccrediteerde themasymposia.

Back to Top