Klachten en Tuchtrecht in de Zorg

de weg van reflex naar rede

2 oktober

Utrecht

Programma

Medisch tuchtrecht anno nu

Voorkomen is beter dan voor komen

Een conflict aan de kaak gesteld

Klachtenfunctionarissen en de geschillencommissies

De tuchtzaak vanuit juridisch perspectief

De mindset van de zorgprofessional

De rol van de beroepsvereniging

Op weg naar medisch tuchtrecht in 2021

 
Voorzitter
Rob Barnasconi

Sprekers
Martin Appelo
Hans Harbers
Madelon Hengeveld
Kees Kraaijeveld
Mr. Oswald Nunes
Mr. E.J. van Sandick
Mr. Annemarie Smilde