Gehechtheid

herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting

3 december 2020

Utrecht

Gehechtheid anno 2020
Prof. dr. Liesbeth Eurelings Bontekoe

Gehechtheid over de levensloop
Jolien Zevalkink

Infant Mental Health
Marja Rexwinkel

Mentaliseren
Ds. Dawn Bales

Autonomie
Prof. dr. Marrie Bekker

ABC Interventie
Prof. dr. Mary Dozier

Trauma en verwaarlozing
Tony Bloemendaal

Gehechtheid anno 2021
Prof. dr. Liesbeth Eurelings Bontekoe