Groepspsychotherapie anno 2018

nieuwe handvatten voor de GGz-praktijk

7 juli 2018

Maarsen

Groepspsychotherapie anno 2018
Dr. Sjoerd Colijn

Groepen in kwaliteitsstandaarden en generieke modules
Piet Verhagen

Groepstherapie en de therapeutische relatie
Dr. Anton Hafkenscheid

Intermezzo 1: “De groep komt aarzelend op gang…” (demonstratievideo NVGP)
José van Reijen & Charles Huffstadt

MBT-G: de groep als oefentuin om te leren mentaliseren
Ingrid Krijnen

Intermezzo 2: “De groep op dreef…” (demonstratievideo van de NVGP)
José van Reijen & Charles Huffstadt

Schematherapie
Helga Aalders

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen
Rob Koks & Anne-Marie Claassen

Take-home messages voor de praktijk
Piet Verhagen