Vroege ontwikkelingsstoornissen

de stand van zaken in vogelvlucht!

5 september 2019

Utrecht

Vroege Ontwikkelingsstoornissen anno 2019: Een introductie
Prof. dr. Wouter Staal

Genetica
Karlijn Vermeulen

ASS
Dr. Martine van Dongen-Boomsma

Verslaving
Dr. Arnt Schellekens

SOLK
Prof. dr. Elise van de Putte

Trauma
Rik Knipschild

Antisociaal gedrag
Prof. dr. Hanna Swaab

Caput Selectum: Sexting
Rik Knipschild