Vroege Ontwikkelingsstoornissen

de klinische stand van zaken in vogelvlucht!

6 september 2018

Utrecht

Vroege Ontwikkelingsstoornissen anno 2018: introductie
Prof. dr. Wouter Staal

Neurologie en ontwikkelingsstoornissen
Jolanda Schieving

AD(H)D
Gigi van de Loo

ASS
Dr. Fleur Velders

Persoonlijkheidsstoornissen
Dr. Joost Hutsebaut

Bipolaire stoornissen
Prof. dr. Manon Hillegers

Angststoornissen
Prof. dr. Ramón Lindauer

Caput Selectum: het “streetwise” kind
Dr. Jan Dirk de Jong