Supervisie

geven over klachtgerelateerde zaken

7 maart, 28 maart, 25 april, 16 mei 2022

online

(Tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures

Voorkómen van (tucht)klachten

Supervisie- en didactische vaardigheden

Dr. Martin Appelo