Agressie

gestolde boosheid & openlijke woede

7 juni 2019

Laren

Agressieregulatie: verbinden en verbreken
Alan Ralston

Kunsthistorisch intermezzo
Jan Rudolph

Een filosofisch perspectief
Prof. dr. Herro Kraan

Agressieve uitingen op latere leeftijd
Prof. dr. Bas van Alphen

Huiselijk geweld
Hester Mobach

In de spreekkamer
Dr. Nel Draijer

De wereld deugt niet! En dat laat ik merken ook!
Jeroen Zoeteman

TBS-gestelden: over obsessie en ontkenning
Harry Beintema

Caput selectum: een intercultureel perpectief
Ahmet Türkmen

Handvatten voor de praktijk
Alan Ralston