Filosofie en de psyche

wijsgerige reflectie en doelgericht handelen

7 - 12 oktober 2018

Málaga, Spanje

Fenomenologie, bewustzijn en het brein
Dr. Leon de Bruin

De maakbare mens
Prof. dr. Maartje Schermer

Ethiek
Prof. dr. Gerben Meynen

Filosofie van de GGz-praktijk
Drs. Alan Ralston