Forensische GGz anno 2018

de stand van zaken!

9 februari 2018

Amsterdam

Forensische GGz Anno 2018
Prof. dr. Gerben Meynen

Jeugdigen en crimineel gedrag: Top 600
Prof. dr. Hanna Swaab

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en Penitentiaire Inrichting (PI)
Dr. mr. Erik Masthoff

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
Dr. Liza Cornet

De meting en impact van licht verstandelijke beperkingen (LVB)
Prof. dr. Henk Nijman

Forensische neuropsychologie
Jesse Meijers

Leugendetectie anno 2018
Dr. Ewout Meijer

Take home messages voor de forensische praktijk
Prof. dr. Gerben Meynen