Forensische GGz anno 2022

de stand van zaken!

11 februari 2022

Amsterdam

Forensische GGz anno 2022
Prof. dr. Gerben Meynen 

Ter observatie opgenomen: 70 jaar rapportage pro Justitia
Dr. Timo Bolt

ADHD en partnergeweld: onderzoeksdata en praktijkvoorbeelden
Dr. Nannet Buitelaar 

Risicofactoren voor geweld bij mensen met een psychotische stoornis
Dr. Jelle Lamsma

Rechtspraak tussen straf en civiel: in welke richting?
Mr. drs Rembrandt Zuijderhoudt

Culturele overwegingen in pro Justitia-onderzoek
Mr. dr. Laura van Oploo

Forensische neurowetenschap in de praktijk
Prof. dr. Maaike Kempes

Betekenis voor de forensische praktijk in 2022
Prof. dr. Gerben Meynen