Integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek

intensieve 6-daagse cursus op ameland

12-17 september 2021

Ameland, De Wadden

Inventariseren leerdoelen, verwachtingen en introductie op het programma 
Liesbeth Eurelings-Bontekoe (LE) / Bert van Rossum (BvR)

Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie: op DSM categoraalniveau en op dimensionaal en structureel niveau. Bespreking van theoretische modellen (LE)

Ontwikkelingsgeschiedenis en rationale van het NVM model (LE)

Theoriegestuurde betekenis van de NVM schalen (LE)

Casuïstiekbespreking van verschillende (NVM-) profielen (LE en BvR)

De MMPI-2 als aanvulling op de NVM: (combinaties van) schalen en hun betekenis (BvR)

Diverse MMPI-2 schaaluitslagen in relatie tot persoonlijkheidspathologie; trait en state(BvR)

Relatie NVM/MMPI-2: nut van gecombineerd gebruik (LE en BvR)

NPV-2R, en TCI in relatie tot persoonlijkheidspathologie (BvR)

Theoriegestuurde integratie van bevindingen op basis van besproken instrumenten (LE en BvR)

Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

Diagnostiek van Psychosegevoeligheid, inclusief het begrip en de betekenis van het dimensionele construct (LE)

Schizotypie: Het gebruik van de SPQ (BvR) 

Toepassing van de TAT bij detectie van Autisme Spectrum problematiek, trauma en psychosegevoeligheid (LE)

Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

Indicatiestelling op basis van de onderzoeksbevindingen (BvR)

Werken met diagnostische bevindingen (LE en BvR)