Verslagen door het tuchtrecht

tuchtigen, bewaken of beschermen?

12 decemeber 2018

Amsterdam

Tuchtrecht en Tuchtcollege
Mr. Richard Korver & Dr. Martin Appelo

Thema 1: Bejegening
Ivo Buchholz

Thema 2: Werkwijze
Jan Willem Louwerens

Thema 3: Maatregelen
Rebekka Visser

Vertaling van alle aanbevelingen naar een manifest
Dr. Martin Appelo

Slotbeschouwing
Mr. Richard Korver