Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek

intensieve 6-daagse curcus

13 - 18 september

De Veluwe

Programma

Inventariseren leerdoelen, verwachtingen en introductie op het programma

Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie: op DSM categoraalniveau en op dimensionaal en structureel niveau. Bespreking van theoretische modellen 

Ontwikkelingsgeschiedenis en rationale van het NVM model 

Theoriegestuurde betekenis van de NVM schalen

Casuïstiekbespreking van verschillende (NVM-) profielen 

Diverse MMPI-2 schalen in relatie tot persoonlijkheidspathologie 

Relatie NVM/MMPI-2: nut van gecombineerd gebruik 

NPV-2R, TCI en NEO-PI-3 in relatie tot persoonlijkheidspathologie 

Theoriegestuurde integratie van bevindingen op basis van besproken instrumenten 

Casuïstiekbespreking 

Schizotypie: het gebruik van de SPQ 

Toepassing van de TAT bij detectie van Autisme Spectrum problematiek, trauma en psychosegevoeligheid 

Casuïstiekbespreking

Indicatiestelling op basis van de onderzoeksbevindingen 

Werken met diagnostische bevindingen

Plenaire afsluiting

 

Docenten

Prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe
Bert van Rossum