Spoedeisende GGz

acute zorg anno 2019

15 februari 2019

Amsterdam

Acute zorg anno 2019
Jeroen Zoeteman

Generieke module en IHT: een gelukkig huwelijk?
Elnathan Prinsen

Introductie van een bijzondere IBS casus
Jeroen Zoeteman

Over de criteria voor een IBS: een drievoudig oordeel
Volgens de psychiater

Vos Beerthuis

Over de criteria voor een IBS: een drievoudig oordeel
Volgens de geneesheer-directeur

Dr. Adger Hondius

Over de criteria voor een IBS: een drievoudig oordeel
Volgens de rechter

Mr. dr. Rob Keurentjes

Crisisinterventie vanuit ervaringsdeskundig perspectief
Hans van Eeken

Omgaan met chronische suïcidaliteit: hoe voorkom je verwardheid bij therapeuten
Dr. Wies van den Bosch

Rol van de Verpleegkundig Specialist in de crisisdienst
Irma de Hoop

Crisis-bekostiging en regioplan
Karin Freriks

Samenwerking met de Wijk
Esther Pullen

APH triage en samenhang met de 112 meldkamer
Aram van Reijsen & Barbara van Iwaarden

Handvatten voor de praktijk
Jeroen Zoeteman