De vrouw en de psyche

een plek in de ggz

28 november 2022

Laren

Vrouwen en de Psyche
Antoinet Oostindiër
Dr. Alan Ralston

Kunsthistorisch intermezzo
Drs. Jan Rudolph de Lorm

Sekseverschillen in de psychopathologie: belang en korte historie
Prof.dr. Marrie Bekker

Kunsthistorisch intermezzo

Gender en GGz
Dr. Patricia van Wijngaarden

Kunsthistorisch intermezzo

Vrouwenbrein – Nut en noodzaak van genderspecifieke GGz
Prof.dr. Iris Sommer

Kunsthistorisch intermezzo

Man/vrouw-verschillen in neurobiologie en de relatie met somatiek
Dr. Birit Broekman

Psychische stoornissen bij zwangeren en pas bevallen vrouwen
Merith Cohen de Lara

Kunsthistorisch intermezzo

Over jongens en meisjes en alles wat daartussen zit
Prof.dr. Aart Jan van der Lelij

Women’s Mental Health: review van het internationale congres
Prof.dr. Rutger Jan van der Gaag