Het vaststellen van stoornissen in het realiteitsbesef en het ziektebesef is een essentieel onderdeel van het onderzoek van de status mentalis. Beide zijn namelijk van groot belang voor de behandeling. Een patiënt met een intact realiteits- en ziektebesef zal zich eerder laten behandelen en minder geneigd zijn om gevolg te geven aan bijvoorbeeld suïcidale of paranoïde impulsen. De mate van realiteits- en ziektebesef bepaalt het ziektegedrag en is daarom van prognostische betekenis. Gering of ontbrekend ziektebesef correleert met een ongunstig beloop bij schizofrenie en bipolaire-stemmingsstoornissen, met medicatieontrouw en met suïcidaliteit. Meestal is er een duidelijke relatie tussen de mate van realiteitsbesef en de mate van ziektebesef.

Voorzitter

em.Prof.dr. Michiel W. Hengeveld

Sprekers

Prof.dr. Ton van Balkom
Prof.dr. Luciano Fasotti
Prof.dr. Lieuwe de Haan
Dr. Desiree Oosterbaan
Prof.dr. Marieke Pijnenborg
Dr. Joeri Tijdink

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom. 

​Datum

Deze nascholing is een opname van het Symposium Psychiatrisch Onderzoek, dat op 2 december 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

De accreditatie is toegekend tot 1 december 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Deze optie is helaas niet mogelijk wanneer u lid bent van één van de verenigingen binnen de KNMG én accreditatiepunten wenst.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de opgenomen versie bedraagt € 355,-. 

GZ-psychologen betalen slechts €249,- (Je ontvangt dan geen accreditatiepunten).

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring