Het vaststellen van stoornissen in het realiteitsbesef en het ziektebesef is een essentieel onderdeel van het onderzoek van de status mentalis. Beide zijn namelijk van groot belang voor de behandeling. Een patiënt met een intact realiteits- en ziektebesef zal zich eerder laten behandelen en minder geneigd zijn om gevolg te geven aan bijvoorbeeld suïcidale of paranoïde impulsen. De mate van realiteitsen ziektebesef bepaalt het ziektegedrag en is daarom van prognostische betekenis. Gering of ontbrekend ziektebesef correleert met een ongunstig beloop bij schizofrenie en bipolaire-stemmingsstoornissen, met medicatieontrouw en met suïcidaliteit. Meestal is er een duidelijke relatie tussen de mate van realiteitsbesef en de mate van ziektebesef.

Voorzitter

em.Prof.dr. Michiel W. Hengeveld

Sprekers

Prof.dr. Ton van Balkom
Prof.dr. Lieuwe de Haan
Dr. Desiree Oosterbaan
Prof.dr. Marieke Pijnenborg
Dr. Joeri Tijdink

​Datum

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 december 2022 in de Rode Hoed te Amsterdam. Ook kunt u de presentaties online volgen, zowel live als later in de opgenomen versie.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 355,-. A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 215,-.

Bij inschrijving en betaling vóór 25 juli betaalt u € 295,-.

Inschrijving sluit op donderdag 1 december 2022 om 15.00 uur!

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring