Inhoud

Psychiatrisch onderzoek

Het vaststellen van stoornissen in het realiteitsbesef en het ziektebesef is een essentieel onderdeel van het onderzoek van de status mentalis. Beide zijn namelijk
van groot belang voor de behandeling. Een patiënt met een intact realiteits- en
ziektebesef zal zich eerder laten behandelen en minder geneigd zijn om gevolg te
geven aan bijvoorbeeld suïcidale of paranoïde impulsen. De mate van realiteits- en
ziektebesef bepaalt het ziektegedrag en is daarom van prognostische betekenis.
Gering of ontbrekend ziektebesef correleert met een ongunstig beloop bij
schizofrenie en bipolaire-stemmingsstoornissen, met medicatieontrouw en met
suïcidaliteit. Meestal is er een duidelijke relatie tussen de mate van realiteitsbesef
en de mate van ziektebesef.

Onder voorzitterschap van em.prof.dr. Michiel W. Hengeveld komen experts aan
het woord over de verschillende aspecten van het realiteits- en ziektebesef.
Wat zijn de recente neurobiologische en neuropsychologische inzichten over het
ziekte-inzicht bij psychotische stoornissen? Is het ontbreken van het ziektebesef
hetzelfde als anosognosie? Wat is de betekenis van het ontbreken van het realiteitsbesef bij de obsessieve-compulsieve stoornis? Wat is de rol van de veranderingen in de zelfwaarneming bij het verlies van realiteitsbesef? Dit alles is van belang voor de dagelijkse praktijk van uw gestandaardiseerde maar gepersonaliseerde psychiatrisch onderzoek, omdat u veel meer wilt doen dan het afnemen van vragenlijsten of een gestructureerd interview van DSM-5-criteria.

De voordrachten worden afgewisseld met intermezzo’s van videofragmenten
van klinische voorbeelden en het demonstreren van technieken om ziektebeleving
en besef door suggestie te veranderen.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Psychiatrisch Onderzoek, dat op 2 december 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden. 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring