Kosten

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze cursus bedraagt € 1.395,-.

Daarbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, verfrissingen en lunches. Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten en verzekeringen. Iedere deelnemer wordt verzocht een eigen reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Naast de AMS-regeling (psychiaters) gelden voor alle deelnemers de gangbare fiscale mogelijkheden voor de aftrek van studiekosten.

 

Inschrijven en wijze van betaling

Lemion bevestigt de ontvangst van uw aanmelding. Let wel: u bent pas definitief ingeschreven na ontvangst van 50% van het inschrijfgeld. Deze € 697,50 dient binnen 2 weken na inschrijving door Lemion te zijn ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u op de reservelijst geplaatst, dit vanwege de verwachte belangstelling voor deze cursus. Uiterlijk 13 september 2019 dient het gehele bedrag te zijn voldaan. Indien u zich heeft ingeschreven voor het vroegboektarief dient het gehele bedrag uiterlijk 5 augustus 2019 te zijn voldaan. U ontvangt hierover geen betalingsherinnering.

Annulering

De cursist heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren. Dit kan alleen per e-mail of post. Lemion bevestigt de annulering na ontvangst per e-mail. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan de cursist altijd kosteloos annuleren. Als deze al heeft betaald, wordt het inschrijfgeld binnen twee weken gerestitueerd. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de nascholing worden alleen administratiekosten ad € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor de nascholing is de cursist verplicht het gehele inschrijfgeld te betalen. Als moment van annulering geldt de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd. Men kan zich zonder kosten altijd laten vervangen door een collega.

Back to Top