Accreditatie

DSM-5-TR

Voor deze cursus is accreditatie met 2 punten toegekend voor:

  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ;
  • verpleegkundig specialisten door de VSR;
  • klinisch (neuro)psychologen door de FGzPt;
  • psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • psychotherapeuten door de Nederlandse Verenging voor Psychotherapie (NVP);
  • eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Deze accreditatie is toegekend tot 9 november 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze online Meet-The-Expert sessie is een opname van DSM-5-TR, dat op 24 november 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden. 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring