Inhoud

Forensische GGz Anno 2022

Het forensische werkveld is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

Het blijft wel altijd weer een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk.

Het doel van dit 7e Jaarsymposium Forensische GGz is dan ook steeds om wetenschappers en clinici via een bondig programma op de hoogte te brengen van de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Gerben Meynen bespreekt een keur aan topdeskundigen wederom de nieuwste inzichten op een aantal centrale terreinen in forensisch onderzoek en beleid.

Het is, kortom, een zeer goede gelegenheid voor forensisch professionals om zich inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak.

Wij hopen u op vrijdag 11 februari a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam of online te mogen verwelkomen.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 februari 2022 in de Rode Hoed te Amsterdam én online.

Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring