Accreditatie

Gehechtheid

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten*;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 6 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 6 punten.
  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6.5 punt.

Eerdere accreditatie voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V), relatie- en gezinstherapeuten door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), vaktherapeuten door het Register Vaktherapie (RV), en kinder- en jeugdpsychologen/orthopedagogen generalist door het NIP/NVO is komen te vervallen op 2 december 2022.

Deze accreditatie is toegekend tot 31 december 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Gehechtheid, dat op 3 december 2021 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring