Het programma is zowel fysiek bij te wonen als online vanachter uw computerscherm te volgen.

Online deelname
Bij online deelname kiest u per module om deze live of later op een door u gewenst moment te volgen.

Fysieke deelname
Bij fysieke deelname geldt dat wij u vragen:
• De looproutes en aanwijzingen te volgen waarmee 1,5 meter afstand wordt bewaard in alle ruimtes;
• Zich te houden aan de RIVM-richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus.

De nu geldende Covid-maatregelen bieden ruimte aan een maximum van 30 personen per zaal, en dat aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. Deze bijeenkomst vindt echter plaats na de periode van 4 weken waarin dit voorschrift van kracht is. Mocht deze maatregel op de datum van de bijeenkomst niet meer gelden, of als er collega’s zijn die hun deelname omzetten naar online, dan komt er een plek vrij voor fysieke deelname. U kunt zich dus inschrijven voor online deelname met een voorkeur voor fysieke deelname, voor het geval die mogelijkheid ontstaat.


Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang. Het zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

LEES VERDER

 

Voorzitter

Prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe

Sprekers

Dr. Dawn Bales
Prof. dr. Marrie Bekker
Tony Bloemendaal
Prof. dr. Mary Dozier
Marja Rexwinkel
Dr. Jolien Zevalkink

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 december 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven en kosten

Het inschrijfgeld voor de fysieke bijeenkomst bedraagt € 295,-. Deze kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en lunch. Het inschrijfgeld voor de online presentaties bedraagt € 50,- per module of € 200,- voor alle modules.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top