Hoewel bij vrouwen en mannen evenveel psychische problemen voorkomen, verschillen aard en beloop van de problematiek bij beide geslachten. Zo komen bij vrouwen naast stemmings- en angststoornissen, meer posttraumatische stressstoornissen voor. Bij mannen is vaker sprake van middelengebruik, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. De wetenschappelijke kennis over vrouw-manverschillen in de GGz is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worden deze specifieke aspecten lang niet altijd meegenomen in de klinische praktijk en de wetenschap en ondanks dat sekse en gendergerelateerde aspecten van specifieke psychische stoornissen wel in sommige zorgstandaarden zijn terug te vinden, blijven alle nieuwe inzichten helaas vaak moeilijk te plaatsen voor onderzoekers en behandelaars.

De bijeenkomst is mede gebaseerd op de inhoud van het meest recente Handboek Psychopathologie en vrouw-manverschillen. Verschillende auteurs van hoofdstukken uit het boek leveren deze dag als spreker een bijdrage.

Daarom is het doel van het symposium Sekse en Gender in de GGz om voor betrokken GGz-professionals de belangrijkste ontwikkelingen plaatsbaar te maken. Onder voorzitterschap van Therese van Amelsvoort bespreekt deze dag een keur aan deskundigen essentiële thema’s tijdens een carrousel van bondige presentaties. Steeds staat daarbij het werk van onderzoekers en het belang voor de dagelijkse klinische praktijk voorop.

Het wordt een belangrijk symposium over thema’s die te lang onderbelicht zijn gebleven. Waarbij de bijeenkomst ook alle mogelijkheden biedt voor collegiale ontmoetingen en het uitwisselen van relevante ervaringen.

Wij hopen u op dinsdag 3 december 2019 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam te begroeten.

De online registratie is gesloten. U kunt zich op 3 december vanaf 08.45 uur aanmelden in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

 

Back to Top