Programma

Grensoverschrijdend gedrag in de GGz

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Grensoverschrijdend gedrag in de ggz

Dr. Moniek Thunnissen, psychiater np en psychotherapeut (dagvoorzitter)

09.45 uur

Als er geen grenzen zijn

Een lezing over handvatten bij grensoverschrijdend gedrag in de therapeutische relatie. Grensoverschrijdend gedrag van cliënten binnen de therapeutische relatie kan leiden tot handelingsverlegenheid bij de therapeut en stigmatisering van de cliënt. Diagnoses zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen hieraan bijdragen. Tijdens de lezing wordt het belang van de therapeutische alliantie besproken en hoe verschillende theoretische modellen en concepten uit de Cognitieve gedragstherapie (CGT) en de Emotionaly Focused Therapy (EFT), en daarnaast de meldcode onmisbaar zijn bij het omgaan met en behandelen van grensoverschrijdend gedrag.

Ilona van Vlimmeren, GZ-psycholoog
Judith Yntema, GZ-psycholoog

10.30 uur

Grensoverschrijdend gedrag en het tuchtrecht

De Inspectie stelt dat voor seksuele grensoverschrijdingen binnen de gezondheidszorg geldt: ‘het mag niet, het mag nooit’.

Aan de hand van onderzoek naar tuchtrechtklachten over grensoverschrijdingen krijgen de deelnemers inzicht in cijfers over de frequentie ervan binnen het tuchtrecht. Dit geeft ons aanknopingspunten te ontdekken waarom grensoverschrijdingen toch blijven voorkomen en hoe we onszelf als hulpverleners hier meer tegen kunnen wapenen.

Henk Jan Kolthof, kinder- en jeugdpsychiater

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Aanspreken? Bespreek het gewoon! – interactieve masterclass

We willen allemaal dat onze collega’s hun afspraken met ons nakomen, dat we kort en krachtig vergaderen (zonder dat anderen op hun mobiel de mail bijwerken), dat er direct gecommuniceerd wordt, dat grenzen gerespecteerd worden en dat iedereen eerlijk zegt wat hij vindt en doet wat-ie zegt. Toch gebeurt dit alles lang niet altijd. We denken dat het creëren van een aanspreekcultuur de oplossing is en hopen dat al die anderen hun gedrag veranderen. Maar per saldo verandert er niets en wordt gedrag waar we allemaal een hekel aan hebben, op de werkvloer gewoon getolereerd. Inmiddels functioneert tachtig procent van de teams niet goed door een gebrek aan onderling aanspreken. Hoe komt het toch dat we onze mond ervan vol hebben, maar het vrijwel niet doen? En vooral: hoe lossen we het op? Gytha Heins deed daar drie jaar onderzoek naar en deelt in deze interactieve lezing haar conclusies en een aantal praktische oplossingen die wél werken. 

Gytha Heins, Managing Partner en oprichter van de Aanspreek Academie 

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

De therapeutische relatie: herhaling of groei?

Hoe ga je om met de herhalingspatronen binnen de therapeutische relatie van getraumatiseerde patiënten? Je kan hen alleen maar helpen als je jezelf inzet en een vertrouwensvolle relatie met hen aangaat. En dan kunnen de grenzen van de professionele relatie in gevaar komen….

 Als voorbeeld wordt een videofragment van een gesprek tussen een mannelijke psychiater en een verleidende vrouwelijke client getoond, waarbij de band regelmatig wordt stilgezet en deelnemers aan de studiedag worden uitgenodigd om te reflecteren over hun volgende interventie.

Soms blijkt dat patiënten in een eerdere behandeling te maken hebben gehad met grensoverschrijdende therapeuten en/of artsen. Dit is vaak omgeven door schaamte en wegmaken van de feiten en gevoelens die een rol spelen. Maar dit vormt wel een forse belemmering in het opbouwen van een solide therapeutische relatie, zeker omdat het vaak in eerste instantie ontkend of gebagatelliseerd wordt door de patiënt. Hoe ga je als behandelaar hiermee om, en bevorder je de groei van je patiënt?

Dr. Moniek  Thunnissen, psychiater np en psychotherapeut

 

14.30 uur

Minder grensoverschrijdend gedrag door meer ‘ik-grensbewustzijn’

Grensoverschrijdingen kunnen leiden tot conflicten, afhankelijkheid en verstoring van gezonde ik-grensontwikkeling. Helaas komen we juist in GGZ dit fenomeen tegen omdat trauma de kwaliteit van de innerlijke grens aantast en daarmee de kwetsbaarheid van slachtoffers vergroot. Een goed ik-grensbewustzijn en gezonde innerlijke grenzen zijn daarom belangrijk voor subtielere zelfwaarneming, een betere bescherming en verdiepende relaties. Psychiater Nick Blaser heeft hiervoor een doeltreffend werkmodel ontwikkeld. Gezonde grenzen leiden tot duidelijkheid, compassie, liefde en geluk en zijn daarom belangrijk voor iedereen. In de GGZ is het onze verantwoordelijkheid aandacht te besteden aan ik-grensbewustzijn bij onszelf en onze cliënten.

Rianne Hekking-Geelen, GZ-psycholoog, orthopedagoog en opleider in ik-grensbewustzijn

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Grenzen? Ik zie ze niet

Na de uitzending van Boos over The Voice of Holland, vorig jaar, is niet alleen seksuele intimidatie maar ook intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in meer algemene zin op de kaart komen te staan. Als seksuele intimidatie stelselmatig voorkomt, is er steevast veel meer aan de hand. Er komt nu ongetwijfeld meer aandacht voor en een verbetering van de meld- en hulpstructuren staat op stapel.  Het is nodig dat dit zorgvuldig gebeurt, want een schijnbaar functioneel systeem voor sociale en psychologische veiligheid kan zelf onveilig zijn, waarbij slachtoffers zelfs nieuwe beschadigende ervaringen opdoen. Wij maken dit binnen onze GGZ AerreA, waar wij uitsluitend zorgprofessionals behandelen met psychische klachten, in toenemende mate mee. Ik zal voor de zaal met een collega die dit overkomen is het gesprek aangaan, we nemen jullie mee in de verborgen kanten. 

Antoinet Oostindiër, psychiater

16.30 uur

Einde symposium

Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 november 2023 in de Rode Hoed te Amsterdam.  

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring