Bijeenkomsten vinden weer doorgang. Wel moet voldoende afstand tot elkaar gehouden worden. Hoe gaat Lemion hiermee om?

O.a. door

  • een plattegrond te hanteren waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard in alle ruimtes
  • alle deelnemers, docenten en personeel te vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Dit betekent wel dat het aantal deelnemers beperkt is.

U kunt daarom

  • zich nu al inschrijven voor bijeenkomsten om zo verzekerd te zijn van deelname. Betaling van het inschrijfgeld wordt echter pas 4 weken voor de bijeenkomst aan u gevraagd.
  • ook de programma’s vanachter uw computerscherm volgen. Deze worden namelijk, tegen een gereduceerd tarief, ook online aangeboden. U kunt kiezen één of meerdere losse presentaties bij te wonen of het gehele symposium. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om per presentatie te bepalen deze live of in opgenomen versie te volgen

Psychotherapie in groepsverband is niet meer weg te denken uit de GGz en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op. Het onderzoek naar groepen staat echter minder in de belangstelling terwijl kennis hiervan essentieel is om “een groep te doen”, zowel voor de gespecialiseerde therapeut als voor de GGz-professional die deze specifieke opleiding niet heeft afgerond.

LEES VERDER

 

Voorzitter

Dr. Piet Verhagen

Sprekers

Bram van der Boom
Willem de Haas
Dr. Anton Hafkenscheid
Rob Koks
Laura Kunst
Dr. Jacoba Oedzes
Miriam Saschowa
Prof. dr. Sandra Schruijer

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020 in Inn Style te Maarssen én online.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, (groeps)psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven

Vanwege de Covid maatregelen moet vroegtijdig de inschrijving worden gestopt en is aanmelden op locatie helaas niet mogelijk. Wel kunt u zich over enkele weken inschrijven voor het online volgen van de presentaties.

 

Back to Top