Accreditatie

Voor deze online summerschool is accreditatie toegekend voor

 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP):
  Module I 0,5 punt; Module II 1 punt; Module III en V: elk 0,5 punt en Module VI 1 punt
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt:
  Module II, III, V en VI, ieder 1 punt
 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):
  Module II, III, V en VI, ieder 1 punt
 • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP):
  Module II, III, V en VI, ieder 1 punt
 • Verpleegkundig specialisten door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):
  Module II, III, V en VI, ieder 1 punt
 • Groepspsychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP):
  Module I, II, III, V en VI, ieder 1 punt

Deze accreditatie is toegekend tot 6 juli 2021. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuze toets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is onderverdeeld in 5 geaccrediteerde modules die u online kunt volgen.

INSCHRIJVEN

Back to Top