Inhoud

Groepspsychotherapie anno 2022

Psychotherapie in groepsverband is niet meer weg te denken uit de GGz en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op.

Tijdens Groepspsychotherapie anno 2022 onder voorzitterschap van Piet Verhagen krijgt de groepspsychotherapie alle aandacht die haar toekomt. De therapeut, diens houding, interventies, de structuur van therapiegroepen, de huidige praktijk van zowel ambulant, klinisch als online….diverse experts komen aan het woord om wetenschappelijke bevindingen en praktijk met elkaar verbinden: Wat wordt gevraagd van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut? Hoe verloopt de dynamiek van groepen? Hoe kan een specifiek veranderingsmodel in combinatie met kennis van de groepsdynamica tot de beste behandelresultaten leiden?
Daarnaast zullen niet-therapeutische groepen, transculturele groepen, opleidingsaspecten en onderzoeksresultaten aan bod komen.

Zowel voor de gespecialiseerde therapeut als voor de GGz-professional die deze specifieke opleiding niet heeft afgerond, dé kans om kennis over- en vaardigheden voor groepsbehandelingen te verruimen.
We hopen u op 24 november te mogen verwelkomen.

Al meer dan 15 jaar heeft het leerboek van Tom Berk dienstgedaan in de opleiding van (groeps)psychotherapeuten. Tijd voor actualisering! Met veel plezier kondigen we dan ook het verschijnen van het nieuwe leerboek Groepspsychotherapie aan: een dwarsdoorsnede en een dieptepeiling van de huidige groeps(psycho)therapie in Nederland! Deelnemers aan het symposium kunnen het leerboek met korting bestellen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 november 2022 in Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen-Rijsenburg. Ook kunt u de presentaties online volgen, zowel live als later in de opgenomen versie.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring