Programma

09:00 uur Ontvangst en registratie

09:45 uur Opening dagvoorzitter
Rob Koks, psychotherapeut, groepspsychotherapeut en supervisor-NVGP, MBT-basistherapeut. Opleider, zelfstandig gevestigd te Delft.
Piet Verhagen, psychiater, groepspsychotherapeut, supervisor en theoloog, GGz Centraal te Harderwijk.

09:55 uur Groepspsychotherapie anno 2018
Dr. Sjoerd Colijn, psychotherapeut, klinisch psycholoog en cultureel antropoloog, GGZ Delfland te Delft. Hij is hoofdopleider psychotherapie bij PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Utrecht en hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychotherapie.

10:35 uur Groepen in kwaliteitsstandaarden en generieke modules
Piet Verhagen

11:00 uur Pauze

11:30 uur Groepstherapie en de therapeutische relatie
Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Sinai Centrum, Arkin te Amersfoort. Hoofddocent postdoctorale opleidingen RINO Groep, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen en Katholieke Universiteit Leuven.

12:10 uur Intermezzo 1: “De groep komt aarzelend op gang…” (demonstratievideo NVGP)
José van Reijen, klinisch psycholoog en psychotherapeut. (Hoofd-)docent groepsdynamica en groepspsychotherapie RINO groep en RCSW. Zij is voorzitter van de NVGP. Charles Huffstadt, (groeps)psychotherapeut en supervisor, afdeling Persoonlijkheidproblematiek, PsyQ en zelfstandig gevestigd te Den Haag.

12:35 uur Lunch

13:35 uur MBT-G: de groep als oefentuin om te leren mentaliseren
Ingrid Krijnen, psychotherapeut, MBT-therapeut en behandelcoördinator MBT-deeltijd, zorglijn persoonlijkheidsstoornissen, GGZinGeest te Hoofddorp. Zij is supervisor bij de NVGP.

14:15 uur Intermezzo 2: “De groep op dreef…” (demonstratievideo van de NVGP)
José van Reijen en Charles Huffstadt

14:40 uur Pauze

15:10 uur Schematherapie
Helga Aalders, klinisch psycholoog en (groeps)psychotherapeut. Zij is Inhoudelijk Leidinggevende en Hoofd Behandeling, Kliniek Schematherapie, Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen, Altrecht te Zeist.

15:50 uur Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen
Rob Koks en Anne-Marie Claassen, psychotherapeut, programmamanager kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen Mediant te Hengelo. Zij is supervisor NVP en Schematherapie.

16:30 uur Take-home messages voor de praktijk
Piet Verhagen

16:45 uur Einde symposium

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 juli 2018 in Congrescentrum Inn Style te Maarssen.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top