Inhoud

Gehechtheid

Integratieve modellen vormen de basis van de moderne psychotherapie. In essentie wordt daarbij de problematiek waarmee patiënten zich presenteren opgevat als resultante van een groot aantal bio-psycho-sociale factoren. Binnen die context is er ook – opnieuw – veel aandacht voor normale en gestoorde hechting. Het lijdt geen twijfel dat de mate van sensitieve bejegening door primaire verzorgers van grote invloed is op het volwassen functioneren. Voor gezonde relaties is het dan ook noodzakelijk dat er in de vroege jaren gedoseerd is omgegaan met de symbiotische en autonome behoefte van de persoon/het kind. Een ‘foute dosering’ leidt tot onveilige hechting en is een belangrijke oorzaak van psychisch lijden en sociaal-maatschappelijk disfunctioneren.

In deze bijzondere cursus bundelen dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe en dr. Martin Appelo hun enorme kennis en kunde over hechtingsproblematiek. Zij wijzen u de weg naar de moderne integratieve diagnostiek en behandeling. Dit bij patiënten bij wie die behandeling niet op gang komt, stroef verloopt of helemaal vastloopt.

U wordt uitgenodigd om voor aanvang van de eerste cursusavond een eigen patiëntenvignet toe te sturen. Een casus waarbij het gaat om onveilige hechting en daaraan gerelateerde problemen met coping, persoonlijkheids- en/of relatieproblematiek of sociaal-maatschappelijk disfunctioneren. Aan de hand van deze casuïstiek bespreken de docenten de ‘state of the art’ van theorie en praktijk van diagnostiek en behandeling. Naast discussie en het delen van ervaringen is tijd ingeruimd voor de gezamenlijke beoordeling van relevante videofragmenten en optioneel de NVM/NKPV, TAT of ander testmateriaal. Tussen de cursusavonden door kunt u het geleerde in de praktijk brengen. De opgedane ervaringen worden tijdens de volgende avond besproken en geëvalueerd.

De eerste 8 reeksen zijn vol of succesvol afgerond. U kunt zich nog wel aanmelden voor de 9e en 10reeks.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring