Inhoud

De ontdekking van het heden

Wie ben ik? Waar sta ik? Het zijn vragen die raken aan de essentie van het menszijn: het vermogen tot zelfreflectie. Dat maakt ook dat het reflecteren op het ‘eigen zijn’ een hoeksteen is van elke psychotherapeutische behandeling, een zoektocht naar hoop en progressie. De afgelopen 100, 150 jaar kenmerken zich door immense veranderingen op maatschappelijk, technologisch, cultureel en politiek gebied. Eigenlijk geldt dat voor het intellectuele debat als geheel. De vraag is wat de plaats is van de GGz in dat debat. Hoog tijd dus voor reflectie op het hier en nu van psychiatrie en psychologie.

Tijdens dit 4e Singer Symposium De ontdekking van het heden, wordt onder voorzitterschap van dr. Alan Ralston conceptueel gereflecteerd vanuit historisch, filosofisch en professioneel perspectief waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische GGz-praktijk het uitgangpunt is. Door de geschiedenis te kennen, is het heden te duiden en mogelijk om een blik op de gedroomde toekomst van de GGz te bieden. Met dit in gedachten worden de presentaties met een passend kunsthistorisch intermezzo ingeleid door museumdirecteur drs. Jan Rudolph de Lorm.

Het wordt een inspirerende bijeenkomst die vraagt om een even inspirerende symposiumlocatie. Wij hopen u op maandag 1 november a.s. dan ook in het fraaie auditorium van Museum Singer Laren of online te ontmoeten.

De jaarlijkse Singer Symposia zijn een initiatief van Lemion i.s.m. museum Singer Laren. Het gaat om bijeenkomsten op het grensvlak van psychiatrie en psychologie en beeldende kunst. Inspiratie, klinische relevantie en toepasbaarheid in de dagelijkse GGz-praktijk zijn het uitgangspunt. Ditmaal opent het prachtig gerenoveerde museum haar deuren exclusief voor de deelnemers aan dit symposium, en neemt hen mee in de gelijknamige expositie De ontdekking van het heden. In de 20ste eeuw is meer gebeurd dan in de twee voorgaande millennia samen. En de kunst was er getuige van! (www.singerlaren.nl/agenda). Deelnemers zijn tijdens de lunchpauze in de gelegenheid deze tentoonstelling te bezoeken.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 1 november 2021 in museum Singer Laren én online. Het recent gerenoveerde museum is deze dag exclusief geopend voor de deelnemers aan het symposium.

Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © 2021 Lemion – Privacyverklaring