Voor het bereiken van een goed behandelresultaat zijn in elke therapievorm drie voorwaarden van belang: een goede werkrelatie, dat therapeut en cliënt geloven in de gekozen methode en dat er hoop op verandering is. Als daaraan is voldaan kunnen vertrouwde controlemechanismes zonder al te veel angst worden losgelaten. In de realiteit van ons dagelijks werk ontmoeten we echter vaak juist mensen die niet de eerste stap, de controle loslaten, kunnen zetten. Ze houden vast aan hun overtuigingen of handelingen die gevaar moeten bezweren. Dwanggedachten en handelingen zijn bij uitstek illustratief voor de tegenstelling tussen de illusie van bescherming en controle, waarbij alle herhalingen juist de desillusie verraden. In dit krachtenveld moeten we als therapeuten een weg zien te vinden.

Voorzitter

Prof.dr. Frans Schalkwijk

Sprekers

Edwin Bouman
Marc Hamburger
Judy Luigjes
Marcel Schmeets
Dr. Nienke Vulink

Voor wie

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, POH-GGz, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom. 

Datum en locatie

Deze nascholing is een opname van het Symposium Geloof, Hoop en Desillusie, dat op 16 september 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

De accreditatie is toegekend tot 15 september 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Deze optie is helaas niet mogelijk wanneer u lid bent van één van de verenigingen binnen de KNMG én accreditatiepunten wenst.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de opgenomen versie bedraagt € 320,-.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring