Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):
  Modules I t/m III, V, VI: ieder 1 punt; gehele programma: 4 punten;
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt:
  Modules I t/m III, V, VI: ieder 1 punt;
 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten.
  Modules I t/m III, V, VI: ieder 1 punt;
 • GGz-verpleegkundigen en SPV’ers door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V):
  Modules I t/m III, V, VI: ieder 1 punt
 • POH-GGz door de Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ):
  Module I: 0 punten; Module II, III, V, VI: ieder 1 punt.

Deze accreditatie is toegekend tot 8 oktober 2021. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuze toets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is onderverdeeld in 6 geaccrediteerde modules die u online kunt volgen.

INSCHRIJVEN

Back to Top