Inhoud

Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

Tijdens het symposium “de Kwetsbare Psyche” dat op vrijdag 6 december 2019 in Amsterdam plaatsvindt, gaat het vanuit de expertise van vier prominente sprekers over individuele kwetsbaarheidsfactoren en omgevingsstressoren. Maar daarnaast vooral ook over veerkracht, gebaseerd op de constitutie, de persoon zélf en steun uit de omgeving.
De overeenkomsten en verschillen per levensfase en persoonlijkheidsstructuur komen aan de orde: van de patiënt en niet te vergeten, van de behandelaar. Alles in samenhang en met het oog op de dagelijkse behandelpraktijk. Het doel is de deelnemers op klinisch relevante en inspirerende wijze mee te nemen in de veelkleurigheid van de kwetsbare psyche. Een drietal presentaties wordt ingeleid door Joost van der Hoeven met een passend muzikaal intermezzo.

Wij hopen u dan ook op vrijdag 6 december 2019 in het Planetarium te Amsterdam te begroeten.

De online registratie is gesloten. U kunt zich vrijdag vanaf 09.00 uur registreren in het Planetarium, Kromwijkdreef 11 te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

Back to Top