Inhoud

Het beleefde lichaam

Veel patiënten in de GGz missen de beleving van het eigen lichaam: het beeld, de ervaring en de emotionele betekenis. Zij hebben geen flauw idee wat hun lichaam hen vertelt, ze voelen niets of worden juist geplaagd door pijn waar de huisarts geen verklaring voor kan vinden. Ze ervaren hun lichaam als bron van zonde, lijden onder de lichamelijke verschijnselen van depressie of beleven hun lichaam als vijand door traumatische herinneringen. Deze vervreemding wordt groter door de tendens in de huidige maatschappij om het lichaam te laten verdwijnen en te zien als een losstaand, maakbaar omhulsel.

Maar zonder besef van het lichaam weten we niet wat onze voorkeuren zijn, waarvoor we vrezen, wie we zijn of wat we willen. Het lichaam is onverbrekelijk verbonden met onszelf en is een kennisbron over wat ons ten diepste beweegt. Het niet kunnen herkennen of benoemen van sensaties en gevoelens met alle lichamelijke reacties die daarop volgen staat dan ook een succesvolle behandeling in de weg. Maar hoe “lees” je de patiënt? Hoe zie je het mentaliserend vermogen verdwijnen als de spanning te veel wordt? Wanneer gebruik je wat je in het eigen lijf ervaart als de patiënt dit zelf niet kan voelen?

Tijdens dit symposium wordt onder voorzitterschap van Nelleke Nicolai door gerenommeerde sprekers geschetst hoe het lichaam te zien en te vertalen is, én hoe middels recente behandelvormen patiënten geholpen kunnen worden deze kloof te dichten. Zo staat tijdens deze intensieve bijeenkomst de relevantie voor de dagelijkse praktijk voorop.

Wij hopen u op dinsdag 28 september a.s. offline of online te mogen verwelkomen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © 2021 Lemion – Privacyverklaring