Patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn nare, opgeblazen mensen, zonder enige wil om te veranderen. Waarom zou je je daar als therapeut eigenlijk mee willen inlaten? Dat wordt een lijdensweg voor beiden. Dacht u altijd…

Inderdaad, maar het is 2020 en de theorievorming heeft niet stilgestaan. Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van disfunctionele zelfregulatie, disfunctionele emotieregulatie en forse interpersoonlijke problemen. Deze tekortkomingen kunnen op twee manieren tot uiting komen: in een vanzelfsprekende, grandioze vorm en in een waakzame vorm waarin verborgen grootheidsfantasieën een rol spelen. Beide uitingsvormen kunnen ook nog eens bedekt zijn of zich in alle openheid voordoen. Vanuit de recente theorie is een betere, meer gedifferentieerde en op de persoon gerichte diagnostiek mogelijk. Ook biedt ze handvatten voor de therapeut en de patiënt om helder af te spreken waar de behandeling zich op zal gaan richten.

Op het symposium Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet worden onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de vijf prominente sprekers handvatten geboden om anno nu de psychodynamiek van narcisme te herkennen en in behandelingen aan de orde te stellen. Zo staat tijdens deze intensieve bijeenkomst als altijd de relevantie voor de dagelijkse GGZ-praktijk voorop.

Wij hopen u dan ook op vrijdag 6 maart 2020 in de Rode Hoed te Amsterdam te mogen begroeten.

Curriculum Psychodynamiek
is een gezamenlijk initiatief van Lemion® en prof. dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om GGz-professionals jaarlijks via een serie geaccrediteerde symposia nascholing aan te bieden over relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

Voor uw agenda:
29 mei 2020: Schaamte
9 oktober 2020: Imperfectie

Back to Top