Programma

Psychiatrisch onderzoek​

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Welkom en inleiding
Dr. Désirée Oosterbaan, psychiater, Radboudumc Nijmegen (dagvoorzitter). 

09.40 uur

Wat staat er in het Handboek psychiatrisch onderzoek?
Het Handboek psychiatrisch onderzoek definieert alle psychische functies en de symptomen die wijzen op stoornissen in die functies. Het deel over de functie Voorstelling en waarneming omvat veel symptomen. Aan de orde komen, kort of uitgebreid: dwangvoorstellingen, herbelevingen, agnosieën, metamorfopsieën, hallucinaties, illusoire vervalsingen, sensorische hyper- en hyporeactiviteit, derealisatie, stoornissen in de chronognosie, stoornissen in de emotieperceptie en detail- of patroongeoriënteerde waarnemingsstijl. 

 

Prof.dr. Michiel W. Hengeveld, zelfstandig gevestigd psychiater te Leiden en emeritus hoogleraar-afdelingshoofd Psychiatrie, Erasmus MC te Rotterdam.

10.20 uur

De fenomenologie en inhoud van hallucinaties: implicaties voor diagnostiek en behandeling

In deze presentatie wordt de fenomenologie en inhoud van hallucinaties bij verschillende oorzaken verkend. De inhoud van hallucinaties kan een rol spelen bij het onthullen van onderliggende mechanismen en kan helpen bij de diagnostiek en behandeling. Zelfs binnen één sensorische modaliteit kunnen sterke verschillen voorkomen, en het differentiëren hiervan kan bijdragen aan een meer gepersonaliseerde behandeling. Het integreren van fenomenologische observaties met andere diagnostische informatie kan leiden tot verbeterde behandelingsstrategieën. 

 

Dr. Theresa Marschall, Neurowetenschapper, Afdeling Oogheelkunde, UMC Groningen, Groningen.

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Waar eindigt fantasie en waar begint hallucinatie

In dit intermezzo zal Joeri Tijdink met enkele voorbeelden de deelnemers te laten ervaren hoe het is om te gaan geloven in een bepaalde fantasie en die zodanig aan te passen dat het geen fantasie meer blijft en overgaat in een beginnende afwijkende waarneming zoals een hallucinaties. Je wordt blootgesteld aan een korte test om te kijken hoe beïnvloedbaar je eigen fantasie is. 

 

Dr. Joeri Tijdink, psychiater, onderzoeker, Amsterdam UMC.

11.50 uur

Prikkelregulatieproblemen in de psychiatrie: sensorische hyperreactiviteit en meer
Prikkelregulatieproblematiek komt veel voor bij patiënten binnen de psychiatrie, maar ook daarbuiten. Het kan worden gezien als een transdiagnostisch fenomeen met een normale verdeling in de populatie en als een uiting van verhoogde psychische kwetsbaarheid. Vele verschillende hersenfuncties en hun onderlinge communicatie zijn betrokken. Het is goed om te weten dat er verschillende visies bestaan op prikkelregulatieproblematiek en u bewust te zijn van de mogelijkheden, maar ook de beperkte wetenschappelijke evidentie, van diagnostiek en behandeling.   

 

Dr. Jolien S. van Campen, kinder- en jeugdpsychiater, Centrum Jonge Kind, Karakter, Nijmegen. 

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Aankondiging en inleiding in middagprogramma
Dr. Joeri Tijdink, psychiater, onderzoeker, Amsterdam UMC.

 

13.35 uur

Problemen in de waarneming en voorstelling buiten het psychosespectrum
Bij stoornissen in de voorstelling of het waarnemen denken we snel aan de psychosespectrumstoornissen. Maar ook bij andere stoornissen zoals OCD en PTSS kunnen op dit vlak symptomen optreden die een hoge lijdensdruk veroorzaken. En wat te denken van stressvolle periodes zoals bij rouw of sensorische onder- of overprikkeling die onze waarneming kunnen ontregelen. We staan stil bij klinisch relevante voorbeelden hiervan. 

 

Dr. Désirée Oosterbaan, psychiater, Radboudumc Nijmegen.

 

14.05 uur

De werking van middelen en de effecten daarvan op waarneming
Ingegaan wordt op de neurobiologische werking van alcohol en drugs en hoe deze werking te koppelen valt aan klinische effecten. Specifiek is extra aandacht voor nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) zoals o.a. 3-MMc, Flakka en 2CB. 

 

Maarten Belgers, werkzaam bij iriszorg als verslavingsarts. Lid bestuur Nederlandse Vereniging Verslavingsgeneeskunde. Als docent verbonden aan o.a. Radboudumc.  Promovendus bij NISPA.

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Waarnemingsstoornissen bij de ziekte van Parkinson

Waarnemingsstoornissen bij de ziekte van Parkinson komen vaak voor, maar verschillen sterk in aard en impact. Naar aanleiding van een casus leert u hoe u het onderscheid maakt tussen de diverse typen waarnemingsstoornissen bij parkinsonpatiënten, welke diagnostiek er verricht moet worden om meer zicht te krijgen op oorzakelijke factoren, en welke keuzes u maakt bij de behandeling van hallucinaties bij deze doelgroep.

 

Dr. Sonja Rutten, psychiater polikliniek ziekenhuispsychiatrie AmsterdamUMC locatie VUmc.

 

15.55 uur

Verbeelding in de kunst
In de kunstwereld is er een uitgebreide kennis en ervaring over de rol van perceptie. Wat kunnen we daarvan leren in de psychiatrie? Aan de hand van kunstwerken kijken we naar de filosofische en psychologische aspecten van beeldende kunst. 

 

Dr. Onno Zijlstra, filosoof, vóór zijn pensioen docent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. 

 

Dr. Désirée Oosterbaan, psychiater, Radboudumc Nijmegen.

 

16.35 uur

Wat u zich moet voorstellen voor de praktijk van morgen
Dr. Joeri Tijdink, psychiater, onderzoeker, Amsterdam UMC (dagvoorzitter).

17.00 uur

Einde symposium

Het symposium vindt plaats op vrijdag 8 december in de Meet-Up, 1e etage van het Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht en is online te volgen.  

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring