Bijeenkomsten vinden weer doorgang. Wel moet voldoende afstand tot elkaar gehouden worden. Hoe gaat Lemion hiermee om?

O.a. door

  • een plattegrond te hanteren waarbij 1,5 meter afstand wordt bewaard in alle ruimtes
  • alle deelnemers, docenten en personeel te vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Dit betekent wel dat het aantal deelnemers beperkt is.

U kunt daarom

  • zich nu al inschrijven voor bijeenkomsten om zo verzekerd te zijn van deelname. Betaling van het inschrijfgeld wordt echter pas 4 weken voor de bijeenkomst aan u gevraagd.
  • ook de programma’s vanachter uw computerscherm volgen. Deze worden namelijk, tegen een gereduceerd tarief, ook online aangeboden. U kunt kiezen één of meerdere losse presentaties bij te wonen of het gehele symposium. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om per presentatie te bepalen deze live of in opgenomen versie te volgen

Psychische kwetsbaarheid varieert tussen mensen en kan zich gedurende de levensloop in wisselende mate laten zien. Bij een klein deel van de kinderen en jongeren zal deze kwetsbaarheid groot zijn en al vroeg in de ontwikkeling leiden tot psychiatrische ziekte, zoals autisme, angststoornissen, depressie, ADHD of b.v. ernstige gedragsstoornissen. Deze kinderen zullen in ontwikkeling naar volwassen leeftijd verschillende hindernissen moeten overwinnen om een plek in de maatschappij te vinden.

LEES VERDER

 

Voorzitter

Prof. dr. Wouter Staal

Sprekers

Prof dr. Hilde M. Geurts
Dr. Heidi Hermans
Prof. dr. Marloes Kleinjan
Prof. dr. Sandra Kooij
Astrid Ottenheym
Dr. Tim Ziermans

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 september 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor (K&J) psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n, kinderartsen, jeugdartsen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines.
Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven en kosten

Het inschrijfgeld voor de fysieke bijeenkomst bedraagt € 295,-. Deze kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en lunch. Het inschrijfgeld voor de online presentaties bedraagt € 50,- per module of € 200,- voor alle 6 de modules

INSCHRIJVEN

 

Back to Top