Psychische kwetsbaarheid varieert tussen mensen en kan zich gedurende de levensloop in wisselende mate laten zien. Bij een klein deel van de kinderen en jongeren zal deze kwetsbaarheid groot zijn en al vroeg in de ontwikkeling leiden tot psychiatrische ziekte, zoals autisme, angststoornissen, depressie, ADHD of b.v. ernstige gedragsstoornissen. Deze kinderen zullen in ontwikkeling naar volwassen leeftijd verschillende hindernissen moeten overwinnen om een plek in de maatschappij te vinden.

LEES VERDER

 

Voorzitter

Prof. dr. Wouter Staal

Sprekers

Prof dr. Hilde M. Geurts
Dr. Heidi Hermans
Prof. dr. Marloes Kleinjan
Prof. dr. Sandra Kooij
Astrid Ottenheym
Dr. Tim Ziermans

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 september 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor (K&J) psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n, kinderartsen, jeugdartsen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines.
Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in dit symposium. Het symposium heeft reeds plaatsgevonden. U kunt de opgenomen presentaties rond 23 oktober 2020 bekijken. Per direct kan helaas niet daar de accrediterende verengingen enkele weken vragen om de opnamen te beoordelen. Als u uw e-mailadres doorgeeft via onderstaande button zullen wij u berichten zodra de module(s) beschikbaar zijn.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top