Inhoud

Ontwikkelingsstoornissen

Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

Tijdens congressen en symposia, in tijdschriften en bij intercollegiaal overleg is voor alle betrokkenen bij de behandeling van deze stoornissen in de afgelopen periode weer veel nieuws gepresenteerd. Zo veel, dat het voor de meeste behandelaars ondoenlijk moet zijn geweest om overzicht te houden, kaf en koren te scheiden en te bepalen wat echt relevant is voor de praktijk.

Het doel van het 6e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen, dat op dinsdag 7 september 2021 in Utrecht en online plaatsvindt, is dan ook om betrokken GGz-professionals te informeren over de voor de dagelijkse praktijk belangrijkste ontwikkelingen en trends. En dat in de volle breedte van het aandachtsgebied. Onder voorzitterschap van Wouter Staal bespreekt die dag een keur aan deskundigen tijdens een serie bondige ‘key-note’ presentaties de voor diagnostiek en behandeling meest relevante ontwikkelingen.

Kortom, een belangrijke gelegenheid voor diegenen die zich op de hoogte willen stellen van de laatste stand van zaken op het vlak van deze belangrijke ontwikkelingsstoornissen. En natuurlijk biedt het symposium ook alle mogelijkheden voor collegiale ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Wij hopen u op 7 september a.s. offline of online (weer) te mogen begroeten.

De bijeenkomst vond plaats op 7 september. De opgenomen versie wordt ongeveer 6 weken na het symposium beschikbaar gesteld.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © 2021 Lemion – Privacyverklaring