Slide

Psychische kwetsbaarheid varieert tussen mensen en kan zich gedurende de levensloop in wisselende mate laten zien. Bij een klein deel van de kinderen en jongeren zal deze kwetsbaarheid groot zijn en al vroeg in de ontwikkeling leiden tot psychiatrische ziekte, zoals autisme, angststoornissen, depressie, ADHD of b.v. ernstige gedragsstoornissen. Deze kinderen zullen in ontwikkeling naar volwassen leeftijd verschillende hindernissen moeten overwinnen om een plek in de maatschappij te vinden.

LEES VERDER

 

Voorzitter

Prof. dr. Wouter Staal

Sprekers

Prof dr. Hilde M. Geurts
Dr. Heidi Hermans
Prof. dr. Marloes Kleinjan
Prof. dr. Sandra Kooij
Astrid Ottenheym
Dr. Tim Ziermans

Online deelname

Deze nascholing is onderverdeeld in 4 geaccrediteerde modules die u online kunt volgen.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor (K&J) psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n, kinderartsen, jeugdartsen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines.
Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Kosten

Het inschrijfgeld voor online deelname aan alle presentaties bedraagt € 195,-.

Schrijft u zich in voor losse modules, dan bedraagt het inschrijfgeld € 65,- per onderdeel.

INSCHRIJVEN

 

Wilt u meer weten over ontwikkelingsstoornissen? Op 7 september 2021 zal het volgende jaarsymposium plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

 

Back to Top