Volgens wetenschappelijk onderzoek is depressie bij ouderen in beginsel even goed behandelbaar als bij jongere volwassenen. Dat geldt zowel voor farmacotherapie als voor psychotherapie. De combinatie van beide doet het bij de gemiddelde depressieve patiënt zelfs beter. Dat is mooi op papier maar de klinische praktijk blijkt vaak anders want u treft zelden de gemiddelde patiënt die in de richtlijn past. Wat te doen bijvoorbeeld bij uw oudere patiënt met multimorbiditeit, polyfarmacie en een ontregelde familie? In dit Webinar wordt een biopsychosociaal model van depressie gepresenteerd, dat u handvatten geeft voor de weerbarstige praktijk. Zo wordt tijdens deze online nascholing het belang van de dagelijkse realiteit voorop gesteld.

Accreditatie

Voor dit webinar wordt accreditatie aangevraagd voor:

  • Psychiaters bij de NVvP;
  • Eerstelijnspsychologen bij het NIP;
  • Verpleegkundig specialisten bij de VSR;
  • Specialisten ouderengeneeskunde bij de ABC1;
  • POH-GGz door de Landelijke vereniging POH-GGz.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

Datum

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 maart 2022 van 20.30 tot 21.30 uur.

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 65,-.

Sprekers

Dr. Arjan Videler

Psychotherapeut, Gz-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen, autisme, SOLK en ADHD bij ouderen, in het bijzonder de behandeling daarvan. Hij is manager behandeling van PersonaCura, TOPGGz-gecertificeerde afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen, onderdeel van GGz Breburg.

Willy Garenfeld

Ouderenpsychiater en opleider ouderenpsychiatrie bij GGz Breburg. Hij is expert op het gebied van comorbide neurodegeneratieve aandoeningen en psychofarmacologie bij ouderen.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring