Als een behandeling niet aanslaat of als er sprake is van onbegrepen gedrag, kan onderliggend een ontwikkelingsstoornis spelen. Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD worden bij ouderen vaak niet onderkend en de diagnostiek is complex.

Autismespectrumstoornis (ASS) komt wereldwijd voor bij rond één procent van de bevolking. Dit betekent dat er in Nederland ongeveer 170.000 mensen zijn met een vorm van autisme. In de praktijk krijgen veel minder mensen daadwerkelijk deze diagnose. Vooral bij ouderen is dit het geval. Bij autisme denken we snel aan kinderen. Maar autisme gaat niet weg als je ouder wordt.

De huidige DSM-5-criteria voor ASS houden geen rekening met de manifestatie op oudere leeftijd, zoals het deels compenseren van ASS-gerelateerde beperkingen. Hierdoor zijn ASS-symptomen op latere leeftijd moeilijker te signaleren.

Ook wordt ADHD niet snel onderkend bij ouderen. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat 2,8 procent van de Nederlandse 60-plussers ADHD heeft. Ouderen met ADHD hebben meer last van eenzaamheid, depressiviteit en angstklachten dan ouderen zonder ADHD.

Tijdens de masterclass krijg je antwoord op deze en vele andere vragen:

  • Hoe herken je autisme en ADHD bij ouderen?
  • Wat betekenen deze diagnoses op latere leeftijd voor iemand en diens naasten?
  • Hoe behandel je na een diagnose, zowel medicamenteus als psychologisch, met aandacht voor bijkomende problemen zoals eenzaamheid, depressie en angst?

We gaan tijdens de online masterclass aan de slag zodat je met veel nieuwe kennis naar huis gaat. Dé experts op het gebied van persoonlijkheids-, en ontwikkelingsstoornissen bij ouderen: Arjan Videler, Willy Garenfeld en Jolien Diekhorst geven de allernieuwste inzichten, handvatten en zorgen ervoor dat de masterclass geheel is gericht op het werk met ouderen in de klinische praktijk.

Accreditatie

Voor deze masterclass is accreditatie toegekend voor

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 2 punten*;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 2 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 2 punten;
  • Verpleegkundig specialisten door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 2 punten;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 2 punten;
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 2 punten;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 2 punten.

* Voor psychiaters is deze opgenomen versie NIET geaccrediteerd.   

Datum

Deze nascholing is een opname van de online masterclass De impact van autisme en ADHD op latere leeftijd dat op dinsdag 9 mei 2023 heeft plaatsgevonden.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor psychiaters, klinisch (neuro) psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, POH-GGz’ers en professionals werkzaam in de VVT sector. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 125,-.

Deze nascholing is een opname van de online masterclass De impact van autisme en ADHD op latere leeftijd dat op dinsdag 9 mei 2023 heeft plaatsgevonden. Via onderstaande button kunt u zich inschrijven voor de opgenomen versie. Na uw inschrijving zullen wij u per e-mail de details toesturen voor het volgen van deze masterclass.  

Sprekers

Dr. Arjan Videler

Psychotherapeut, Gz-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen, autisme, SOLK en ADHD bij ouderen, in het bijzonder de behandeling daarvan. Hij is manager behandeling van PersonaCura, Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen, onderdeel van GGz Breburg.

Willy Garenfeld

Ouderenpsychiater en opleider ouderenpsychiatrie bij GGz Breburg. Hij is expert op het gebied van comorbide neurodegeneratieve aandoeningen en psychofarmacologie bij ouderen.

Jolien Diekhorst

Gz-psycholoog met ruimte ervaring in de ouderenzorg en in de GGz, is gespecialiseerd in ADHD bij volwassenen en ouderen met comorbide problematiek. Zij is werkzaam bij PersonaCura, Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen, onderdeel van GGz Breburg.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring