De bevolking vergrijst! Daar kijkt niemand meer van op. Dat bij die vergrijzing het belang van de herkenning en de behandeling van specifieke psychische stoornissen bij ouderen toeneemt, verbaast ook niemand. Het is dan ook geen toeval – zacht gezegd – dat de kwaliteit van de zorg voor ouderen met een psychische stoornis de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Toegenomen kennis over de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van veroudering, in relatie tot het geestelijk functioneren en welbevinden, heeft dit mogelijk gemaakt.

De bijeenkomst is mede gebaseerd op de inhoud van het meest recente Handboek Ouderenpsychiatrie. Verschillende auteurs van hoofdstukken uit het boek leveren deze dag als spreker een bijdrage.

Het doel van het symposium Psychische stoornissen bij ouderen dat op dinsdag 26 november 2019 in Amsterdam plaatsvindt, is om betrokken GGz-professionals nader te informeren over deze voor de praktijk van 2020 belangrijkste kennisontwikkelingen. Onder voorzitterschap van Richard Oude Voshaar bespreekt deze dag een keur aan deskundigen tijdens een carrousel van bondige presentaties, een serie voor de diagnostiek en de behandeling essentiële thema’s. Steeds staat daarbij het belang voor het werk in de dagelijkse klinische praktijk voorop.

Het is een belangrijk symposium voor alle professionals die gecommitteerd zijn aan de kwaliteit van de psychiatrische en psychologische zorg voor deze (steeds) omvangrijke(r) doelgroep. En natuurlijk biedt het symposium ook alle mogelijkheden voor collegiale ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Wij hopen u dan ook op dinsdag 26 november in de Rode Hoed te Amsterdam te begroeten.

De online registratie is gesloten, u kunt zich dinsdagochtend vanaf 08.30 uur inschrijven in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

Back to Top