De juiste diagnostiek bij SOLK is moeilijk en het missen van een somatische diagnose is een schrikbeeld voor zowel behandelaar als patiënt. Een onontdekte diagnose geeft een slechtere prognose en heeft negatieve gevolgen op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Met de komst van de DSM-5 is het niet langer noodzakelijk om lichamelijke klachten verklaard of onverklaard te benoemen. De nadruk lijkt vooral te liggen op de aanwezigheid van excessieve gedachten, emoties of gedragingen in relatie tot een lichamelijke klacht, ongeacht de origine van deze symptomen. Somatische diagnostiek bij patiënten met SOLK blijft echter wel degelijk van groot belang. Aan de hand van praktische voorbeelden ontvangt u in dit webinar handreikingen hoe u de aandacht voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten kunt waarborgen. Zo wordt tijdens dit webinar het belang van de dagelijkse praktijk weer vooropgesteld.

Accreditatie

Voor dit webinar is accreditatie toegekend voor

Deze accreditatie is toegekend tot 8 november 2022. Dit betekent dat u voor deze datum het volledige webinar doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

Datum

Deze nascholing is een opname van het webinar SOLK bij ouderen, dat op 9 november 2021 heeft plaatsgevonden. 

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 65,-.

Sprekers

Dr. Peter Hilderink

psychiater en gepromoveerd op onderzoek naar onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij ouderen. Hij is werkzaam als psychiater en programma coördinator behandelinhoud van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, onderdeel van GGz Breburg.

Dr. Arjan Videler (moderator)

psychotherapeut, Gz-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, in het bijzonder de behandeling daarvan. Hij is manager behandeling van PersonaCura, topklinische afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen, onderdeel van GGz Breburg

Audrey van Vugt

werkzaam als klinisch geriater en opleider klinische geriatrie bij kliniek Cure Centrum Senioren van GGz Breburg. Zij is tevens werkzaam als somatisch medisch specialist bij Topklinisch Centrum Lichaam Geest en Gezondheid GGz Breburg (beide te Tilburg).

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring