Steeds meer ouderen worden erkend met trauma gerelateerde klachten. Traumaproblematiek dient zich vaak anders aan bij ouderen.  Ze hebben geleerd alles binnen te houden, door te zetten en sterk te zijn door hun emoties niet te tonen. Vaak lijkt het alsof ze hun psychotrauma’s verwerkt hebben. Hoe komt u er dan toch achter dat er onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen een rol spelen in de klachten die iemand laat zien? Dan kan een vaktherapeutische benadering een ingang zijn en kan het ingezet worden als eerste stap richting EMDR.

Hoe herkent u psychotrauma bij ouderen? Hoe zorgt u ervoor dat u het gesprek durft aan te gaan? Wat is belangrijk bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen? Wat zijn specifieke kenmerken en behandelvormen bij ouderen?

Onder leiding van dr. Arjan Videler nemen onze experts, psychotherapeut/GZ-psycholoog en specialist bij traumabehandeling bij ouderen, Ellen Gielkens en beeldende vak-therapeuten Lukas van Gestel en Anita de Gouw jullie mee in deze interactieve online sessie.

U gaat naar huis met praktische kennis over

 • de vervolgstappen en wat de aandachtspunten zijn van EMDR bij ouderen;
 • wat belangrijk is in indiceren en conceptualiseren van ene traumagerichte behandeling en EMDR in het bijzonder;
 • hoe u de lading van trauma afhaalt en een ander beeld kan laten visualiseren;
 • hoe u ouderen kunt motiveren voor traumabehandeling;
 • hoe u een veilige plek kunt aanbieden;
 • hoe u het verschil kunt maken. 

Accreditatie

Voor deze masterclass is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 2 punten;
 • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 2 punten;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 2 punten;
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 1 punt;
 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 2 punten;
 • Vaktherapeuten door het Register Vaktherapie met 2 punten;
 • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 2 punten.

Voor deze masterclass is accreditatie in behandeling voor

 • Psychotraumatherapeuten bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

Datum

Deze online masterclass Het trauma onder het trauma vindt plaats op dinsdag 14 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, vaktherapeuten, POH-GGz, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 125,-.

Inschrijving voor deelname is gesloten!

Annulering
Wij bieden iedereen die zich heeft ingeschreven de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega, deel te nemen op een alternatieve datum of – als dat de voorkeur heeft – het inschrijfgeld als tegoedbon retour te ontvangen. Zie voor de annuleringsvoorwaarden www.lemion.nl/voorwaarden.

Sprekers

Dr. Arjan Videler

Psychotherapeut, Gz-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen, autisme, SOLK en ADHD bij ouderen, in het bijzonder de behandeling daarvan. Hij is manager behandeling van PersonaCura, Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen, onderdeel van GGz Breburg.

Lukas van Gestel

Beeldend therapeut bij topklinisch centrum PersonaCura. Na zijn opleiding tot vaktherapeut is hij gestart als beeldend docent in het speciaal middelbaar onderwijs. Hierna is hij zo’n 10 jaar werkzaam geweest als beeldend therapeut bij de Kliniek Intensieve Behandeling en de LongCare afdelingen van de Woenselse Poort in Eindhoven. Hij heeft vooral ervaring met het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen, ASS, ADHD en(complex) trauma. Hij heeft zijn basis in de relationship management, MBT en SFT. Lukas tracht sinds enkele jaren om het nut van beeldende therapie en ervaringsgericht werken meer onder de aandacht te brengen binnen de GGZ.

Anita de Gouw

vaktherapeut beeldend en werkzaam bij Centrum Senioren van GGzBreburg (opnameafdeling, ambulante behandeling en Persona Cura; Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen bij ouderen). Gespecialiseerd in (complexe) rouwproblematiek. Tevens eigenaar van Beeld-lokaal, praktijk voor beeldende therapie en rouwverwerking.

Ellen Gielkens

werkzaam als GZ-psycholoog en EMDR-practitioner bij Mondriaan, topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen waar ze promotie onderzoek doet naar EMDR bij ouderen. Verder geeft ze les bij RINO Zuid over de toepassing van EMDR bij ouderen.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring