Het aantal 60-plussers in Nederland stijgt naar verwachting van bijna 4,5 naar 5,6 miljoen in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe wij naar ouderen kijken en hoe ouderen zichzelf zien, het bepaalt ook hoe we ouderen behandelen. Veel te weinig, als het op psychische problemen aankomt.

Als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, dan hebben we al snel het misplaatste idee dat er bij hen niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig! Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring.

In dit symposium ontdekt u wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen. U bent op de hoogte van:

 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van psychotrauma;
 • Persoonlijkheidsstoornissen;
 • Autisme & ADHD;
 • Systeemtherapie en zingevingsproblematiek.

Ook hoort u het perspectief van ouderen zelf. Dit symposium met praktische kennis biedt een hoopvol perspectief voor iedereen die met ouderen werkt.

Programma

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Inleiding Met de jaren
Dr. Arjan Videler

10.00 uur

Traumatische stress en cognitieve veerkracht
Dr. Sjacko Sobczak

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Neurologische ontwikkelingsstoornissen ADHD en ASS
Rosalien Wilting

12.00 uur

Systeemtherapie bij ouderen
Lies van Assche

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Behandeling van ouderen met persoonlijkheidsproblematiek
Sylvia Heijnen-Kohl

14.30 uur

Levensbeschouwing en religieuze vragen
Prof.dr. Arjan Braam

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Behandelingen in de 21e eeuw
Dr. Arjan Videler

16.30 uur

Einde symposium

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)* met 5 punten (geldt voor de online versie);
 • BIG-geregistreerden door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) (inclusief psychiaters/leden NvvP) met 5 punten (geldt niet voor de online versie);
 • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten;
 • Verpleegkundig Specialisten door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten.

Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor

 • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
 • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen bij het
  Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

*Alle relevante programma’s van Lemion zijn geaccrediteerd door de NVvP, daar instellingsaccreditaties zijn erkend.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

Boek Met de jaren
(mei 2023 | ISBN 9789024455553, Boom uitgevers Amsterdam). In samenwerking met Boom uitgevers Amsterdam kan Lemion het boek (t.w.v. € 27,50) voor de speciale symposiumprijs van € 22,00 aanbieden. Deelnemers kunnen tegelijk met hun inschrijving één exemplaar bestellen. 

Datum

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 juni 2023 in het Postillion Convention Centre Utrecht Bunnik én online.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, (praktijk)verpleegkundigen, POH-GGz’ers, spv’n. Kortom iedereen die met ouderen werkt. Degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines en andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 355,-.

A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 215,- (met een verklaring van de opleider).
Inschrijving sluit op woensdag 21 juni om 15.00 uur!

Wilt u de opgenomen versie van het symposium op een later door u gewenst moment bekijken, schrijf u dan in via onderstaande button. Uiterlijk 6 juli 2023 wordt de opname beschikbaar gesteld. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons de link naar de opgenomen versie. Deze is te bekijken tot 21 juni 2024

Annulering
Wij bieden iedereen die zich heeft ingeschreven de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega, deel te nemen op een alternatieve datum of – als dat de voorkeur heeft – het inschrijfgeld als tegoedbon retour te ontvangen. Zie voor de annuleringsvoorwaarden www.lemion.nl/voorwaarden.

Sprekers

Dr. Arjan Videler

Psychotherapeut, GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen, autisme, SOLK en ADHD bij ouderen, manager behandeling van PersonaCura, onderdeel van GGz Breburg, Tilburg.

Lies van Assche

klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC), KU Leuven in België.

Prof.dr. Arjan Braam

psychiater bij de crisisdienst Utrecht, opleider psychiatrie bij Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Hij is bijzonder hoogleraar namens het KSGV aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Sylvia Heijnen-Kohl

klinisch psycholoog/psychotherapeut en zorgdirecteur ouderen, Mondriaan, Heerlen.

Dr. Sjacko Sobczak

ouderenpsychiater, Mondriaan, Heerlen en biomedisch wetenschapper en senior onderzoeker, Universiteit Maastricht.

Rosalien Wilting

klinisch psycholoog, PersonaCura, onderdeel van GGz Breburg, Tilburg.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring