Het aantal 60-plussers in Nederland stijgt naar verwachting van bijna 4,5 naar 5,6 miljoen in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe wij naar ouderen kijken en hoe ouderen zichzelf zien, het bepaalt ook hoe we ouderen behandelen. Veel te weinig, als het op psychische problemen aankomt.

Als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, dan hebben we al snel het misplaatste idee dat er bij hen niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig! Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring.

In dit symposium ontdekt u wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen. U bent op de hoogte van:

 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van psychotrauma;
 • Persoonlijkheidsstoornissen;
 • Autisme & ADHD;
 • Systeemtherapie en zingevingsproblematiek.

Ook hoort u het perspectief van ouderen zelf. Dit symposium met praktische kennis biedt een hoopvol perspectief voor iedereen die met ouderen werkt.

Presentaties

Inleiding Met de jaren
Dr. Arjan Videler

Traumatische stress en cognitieve veerkracht
Dr. Sjacko Sobczak

Neurologische ontwikkelingsstoornissen ADHD en ASS
Rosalien Wilting

Systeemtherapie bij ouderen
Lies van Assche

Behandeling van ouderen met persoonlijkheidsproblematiek
Sylvia Heijnen-Kohl

Levensbeschouwing en religieuze vragen
Prof.dr. Arjan Braam

Behandelingen in de 21e eeuw
Dr. Arjan Videler

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten*;
 • Algemene scholing cluster 1 en 2 door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 5 punten*;
 • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten;
 • Verpleegkundig Specialisten door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten;
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 6 punten;
 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 6 punten;
 • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 5 punten;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen door het
  Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten.

* Door de NVvP en het ABAN is deze opgenomen versie NIET geaccrediteerd.  

Datum

Deze nascholing is een opname van het symposium De veerkracht van ouderen dat op donderdag 22 juni 2023 heeft plaatsgevonden.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, (praktijk)verpleegkundigen, POH-GGz’ers, spv’n. Kortom iedereen die met ouderen werkt. Degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines en andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 355,-.

GZ-psychologen betalen slechts €249,- (Je ontvangt dan geen accreditatiepunten).

Deze nascholing is een opname van het symposium De veerkracht van ouderen dat op donderdag 22 juni 2023 heeft plaatsgevonden. Via onderstaande button kunt u zich inschrijven voor de opgenomen versie. Na uw inschrijving zullen wij u per e-mail de details toesturen voor het volgen van dit symposium.

Sprekers

Dr. Arjan Videler

Psychotherapeut, GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen, autisme, SOLK en ADHD bij ouderen, manager behandeling van PersonaCura, onderdeel van GGz Breburg, Tilburg.

Lies van Assche

klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC), KU Leuven in België.

Prof.dr. Arjan Braam

psychiater bij de crisisdienst Utrecht, opleider psychiatrie bij Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Hij is bijzonder hoogleraar namens het KSGV aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Sylvia Heijnen-Kohl

klinisch psycholoog/psychotherapeut en zorgdirecteur ouderen, Mondriaan, Heerlen.

Dr. Sjacko Sobczak

ouderenpsychiater, Mondriaan, Heerlen en biomedisch wetenschapper en senior onderzoeker, Universiteit Maastricht.

Rosalien Wilting

klinisch psycholoog, PersonaCura, onderdeel van GGz Breburg, Tilburg.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring