Accreditatie

Parentificatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor:

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten*;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten;
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse
    Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 5 punten;
  • Kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen generalist, basis-orthopedagogen, basis-pedagogen en jeugd- en gezinsprofessionals SKJ door het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) met 5 punten;
  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 5,5 punten.

*De opgenomen versie is niet geaccrediteerd voor psychiaters. 

Deze accreditatie is toegekend tot 17 maart 2024. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Parentificatie, dat op 17 maart 2023 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.  

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring